Artykuł ekspercki

Data publikacji: 24.02.2024

Wpływ nieuzgodnionych zmian w projekcie na niezawodność układu konstrukcyjnego

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące niezawodności konstrukcji budowlanych zawarte w krajowych przepisach prawnych i europejskich normach technicznych. Omówiono wpływ zmian projektowych na poziom niezawodności obiektu budowlanego. Podano przykłady wprowadzania zmian w projekcie budowlanym bez zgody osoby posiadającej odpowiednie projektowe uprawnienia budowlane oraz omówiono konsekwencje takich działań.

Zwerifkowane źrodło

dr inż.

Izabela Tylek

Specjalistka z zakresu konstrukcji metalowych i niezawodności konstrukcji