Artykuł ekspercki

Data publikacji: 07.10.2023

Wpływ mostków termicznychw istniejących i modernizowanychbudynkach systemowych W70

Rozpoczęty w latach 90. wielki boom na termomodernizację, a co za tym idzie na oszczędność energii, przy wciąż zmieniających się wymaganiach termicznych spowodował, że budynki systemowe, które zostały zaprojektowane i wykonane w latach 70. i 80. muszą zostać poddawane zabiegom dociepleniowym. Mało tego, te które jako jedne z pierwszych zostały tym zabiegom poddane, w obecnej chwili ponownie wymagają docieplenia bądź jego remontu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że grubość warstwy termicznej, zastosowana 15 lat temu (wówczas 5 cm) nie spełnia obecnych wymagań
WT [1], a ponadto sama jakość wykonania ocieplenia wymusza jego naprawę. Dominującym kryterium podczas tzw. szeroko rozumianej termomodernizacji budynków systemowych jest poprawa charakterystyki energetycznej ścian, w ramach której podejmowane są najczęściej wyłącznie działania dociepleniowe. Pomijana jest zwykle kompleksowa analiza cieplna obudowy budynku z uwzględnieniem tak istotnego w bilansie energetycznym wpływu mostków cieplnych, szczególnie tych występujących w miejscach połączeń systemowych oraz balkonów i ich obudów.

(Strona 27 w pliku)

Zwerifkowane źrodło

dr inż.

Jacek Dębowski

Specjalista z zakresu budownictwa ogólnego i systemów wielkopłytowych.

Mgr inż.

Katarzyna Nowak-Dzieszko

Specjalistka z fizyki budowli i budownictwa energooszczędnego

mgr inż.

Małgorzata Rojewska-Warchał

Specjalistka z zakresu budownictwa ogólnego i fizyki budowli.