Artykuł ekspercki

Data publikacji: 24.02.2024

Stale wysokiej wytrzymałości w konstrukcjach budowlanych

Obecnie normy pozwalają na stosowanie w budownictwie stali wysokiej wytrzymałości o granicy plastyczności do 700 MPa. Efektywne kształtowanie elementów konstrukcyjnych ze stali wysokiej wytrzymałości umożliwia zmniejszenie masy konstrukcji, redukcję gabarytów przekrojów i grubości ich ścianek. W artykule omówiono wybrane aspekty stosowania stali wysokiej wytrzymałości i wskazano zagadnienia istotne z punktu widzenia racjonalnego kształtowania konstrukcji z tego typu stali.

Zwerifkowane źrodło

dr inż.

Izabela Tylek

Specjalistka z zakresu konstrukcji metalowych i niezawodności konstrukcji