Opis szkolenia

ESG w firmach transportowych

Szkolenie z zakresu ESG (Environmental, Social, Governance) dedykowane firmom transportowym to kompleksowy program edukacyjny, mający na celu zwiększenie świadomości i skuteczności działań związanych z zrównoważonym rozwojem.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie dedykowane firmom transportowym.

Plan szkolenia

Szkolenie z zakresu ESG (Environmental, Social, Governance) dedykowane firmom transportowym to kompleksowy program edukacyjny, mający na celu zwiększenie świadomości i skuteczności działań związanych z zrównoważonym rozwojem. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat wpływu działalności transportowej na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie korporacyjne.

W obszarze środowiskowym uczestnicy dowiadują się, jakie są najlepsze praktyki w redukcji emisji, efektywności energetycznej i stosowaniu ekologicznych technologii transportowych. Moduł społeczny skupia się na aspektach społecznych, takich jak bezpieczeństwo pracowników, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz relacje z interesariuszami. Natomiast obszar governance koncentruje się na doskonaleniu procesów zarządczych, etyki biznesowej i transparentności.

Szkolenie integruje te trzy filary ESG, pomagając firmom transportowym w budowaniu zrównoważonych strategii biznesowych. Uczestnicy zdobywają narzędzia do monitorowania, raportowania i doskonalenia działań zgodnie z zasadami ESG, co nie tylko wspiera rozwój firm, ale także przyczynia się do budowania pozytywnego wpływu na otoczenie społeczne i środowiskowe.

 

Dzień 1: Wprowadzenie do ESG i Zrównoważonego Transportu

Sesja 1 – Wprowadzenie do ESG

 • Definicja ESG (Environmental, Social, Governance)
 • Dlaczego ESG jest istotne dla firm transportowych
 • Korzyści i wyzwania związane z wdrażaniem ESG

Sesja 2 – Zrównoważony Transport

 • Zrównoważone praktyki w transporcie
 • Nowoczesne technologie wspierające zrównoważony transport

Sesja 3 – Aspekty Środowiskowe w ESG

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych w transporcie
 • Wykorzystanie pojazdów o niskich emisjach
 • Skuteczne zarządzanie odpadami w sektorze transportu

Sesja 4 – Aspekty Społeczne w ESG

 • Społeczne odpowiedzialności biznesu w transporcie
 • Bezpieczeństwo pracowników
 • Społeczne zaangażowanie i relacje z interesariuszami

Dzień 2: Implementacja i Zarządzanie ESG w Firmie Transportowej

Sesja 5 – Aspekty Zarządcze (Governance) w ESG

 • Skuteczne zarządzanie ESG na poziomie zarządzania
 • Rola liderów w implementacji zrównoważonych praktyk
 • Budowanie kultury organizacyjnej wspierającej cele ESG

Sesja 6 – Planowanie i Monitorowanie Postępów

 • Tworzenie strategii zrównoważonego transportu
 • Kryteria pomiaru postępów w dziedzinie ESG
 • Narzędzia monitorowania i raportowania

Sesja 7 – Praktyczne Ćwiczenia i Warsztaty

 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące wdrażania zrównoważonych praktyk w firmie transportowej
 • Warsztaty dotyczące identyfikacji konkretnych działań ESG dostosowanych do potrzeb firmy uczestników

Sesja 8 – Podsumowanie

 • Podsumowanie głównych tematów szkolenia
 • Ocena satysfakcji i perspektywy na przyszłość

Prowadzący szkolenie

dr inż.

Anna Dudzińska

Specjalistka z fizyki budowli i budownictwa energooszczędnego

Cena szkolenia

...

Data i lokalizacja szkolenia

Online

Data kursu: Do ustalenia

Lokalizacja: Online

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia przez formularz, proszę dodatkowo o przesłanie maila na adres fundacja@fssb.pl

Skontaktuj się z nami, ustalimy zakres tematyczny i szczegóły szkolenia, które odpowiadają Twoim oczekiwaniom.