Artykuł ekspercki

Data publikacji: 12.11.2023

Koszty dodatkowego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Zapewnienie komfortu w ramach programu „Ciepło przez cały rok”

Z uwagi na zmieniające się temperatury powietrza zewnętrznego w okresie lata przy których we wnętrzu odczuwa się dyskomfort cieplny celowym jest stosowanie ogrzewania również w okresie lata. Celem artykułu jest wykazanie o ile wzrośnie zapotrzebowanie na energię w budynku przy stosowaniu ogrzewania w okresie lata poniżej temperatur zewnętrznych poniżej 12oC lub 15oC, a w związku z tym z jakimi kosztami należy się liczyć. W analizie wykorzystano metodę miesięczną do obliczeń analitycznych. Dla miesięcy letnich zaproponowano metodę obliczeniową która odnosi się do obliczeń w oparciu o średnie wartości temperatur i natężenia promieniowania słonecznego dla przyjętych temperatur przełączania się regulatora poniżej wartości temperatury 12oC i 15oC. Dodatkowo wykorzystano wyniki pomiarów dla metody zużyciowej. Metoda obliczeniowa wykazała wzrost zużycia energii przy stosowaniu ogrzewania w okresie lata o około 5-6% co potwierdziła metoda zużyciowa.

Zwerifkowane źrodło

dr inż.

Bogusław Maludziński

Specjalista z zakresu systemów instalacyjnych.