Artykuł ekspercki

Data publikacji: 08.10.2023

Analiza wpływu termomodernizacjina straty ciepła przez przenikaniei komfort cieplny budynku

Przyjmuje sie, że każdy zabieg dociepleniowy redukuje zużycie energii. Niestety nie zawsze termomodernizacja osiąga zamierzony cel, zwłaszcza w przypadku złego jej wykonawstwa, a ponadto – na co wskazują badania autorów – niejednokrotnie pogarsza ona warunki mikroklimatu wewnętrznego pomieszczeń. Dla zilustrowania tego problemu w niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów komfortu cieplnego w lokalu w budynku, w systemie W-70 wykonane po zabiegach termomodernizacyjnych.

(strona 23 w pliku pdf. )

Zwerifkowane źrodło

mgr inż.

Małgorzata Rojewska-Warchał

Specjalistka z zakresu budownictwa ogólnego i fizyki budowli.

Mgr inż.

Katarzyna Nowak-Dzieszko

Specjalistka z fizyki budowli i budownictwa energooszczędnego

dr inż.

Jacek Dębowski

Specjalista z zakresu budownictwa ogólnego i systemów wielkopłytowych.