26 stycznia 2024

Drewniane budownictwo modułowe jako innowacyjne rozwiązanie szkół przyszłości

Aktualności

Zapraszamy do przeczytania nowego artykułu którego współautorką jest pani dr inż. Katarzyna Nowak.

Streszczenie. W artykule dokonano przeglądu i oceny dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz wybranych zagadnień fizyki budowli dotyczących budownictwa modułowego realizowanego na bazie drewna, które wpisuje się w trendy budownictwa zrównoważonego. Przedstawiono innowacyjną metodę łączenia elementów za pomocą poliuretanowych złączy podatnych (PZP), zdolnych do przenoszenia obciążeń i dużych deformacji z zachowaniem ich szczelności, która dodatkowo pozwala na demontaż konstrukcji. Porównano wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] zewnętrznej pionowej przegrody modułu z drewna w zależności od zastosowanego rozwiązania.
Słowa kluczowe: budownictwo modułowe; konstrukcje drewniane; analiza cieplna; budownictwo ekologiczne; poliuretanowe złącza podatne.