27 grudnia 2023

Certyfikat VCC

Aktualności

Wkraczamy w Nowy Rok 2024 z nowymi uprawnieniami :)

Nasza firma przeszła pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC!

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy.

System VCC

  • jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK)
  • jest zgodny z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)
  • uwzględnia specyfikę rynku VET – pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji cyfrowych, personalnych i społecznych.

Szkolenia w standardzie VCC prowadzą akredytowane Akademie Edukacyjne korzystając z autoryzowanych materiałów i certyfikowanych trenerów. Walidacja, czyli sprawdzenie nabytych kompetencji zawodowych, prowadzona jest poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych.

Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.