10 listopada 2023

Kobiety inżynierki

Aktualności

"Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć." - Maria Skłodowska-Curie

W Polsce, coraz więcej kobiet decyduje się na karierę inżynierską, wnosząc nieoceniony wkład w rozwój technologii i przemysłu. Niemniej jednak, kobiety inżynierki na polskim rynku pracy często muszą stawić czoła różnym trudnościom, zanim zyskają uznanie i równość szans.

Początkowe wybory edukacyjne stanowią jedno z pierwszych wyzwań dla aspirujących inżynierek. Powszechne stereotypy płciowe, choć zaczynają się rozmywać, wciąż wpływają na wybory zawodowe. Kobiety często spotykają się z presją społeczną, że niektóre dziedziny inżynierii są bardziej odpowiednie dla mężczyzn. To utrudnia nie tylko wybór kierunku studiów, ale także wpływa na poczucie przynależności do środowiska zawodowego.

Po zakończeniu edukacji, kobiety inżynierki napotykają kolejne wyzwania na rynku pracy, nierówność płacowa, dyskryminacja, niewłaściwe warunki pracy, brak elastyczności godzinowej, trudności w uzyskaniu dostępu do opieki nad dziećmi czy brak świadomości pracodawców w zakresie potrzeb pracowniczych. Te trudności wpływają na ich zdolność do osiągania pełnego potencjału zawodowego i równego uczestnictwa w życiu zawodowym.

W dążeniu do pełnej równości, konieczne jest świadome działanie społeczeństwa, instytucji edukacyjnych i firm. Wspieranie talentów kobiet inżynierek, eliminacja dyskryminacji i tworzenie otwartych, równych szans na rynku pracy to nie tylko kwestie sprawiedliwości społecznej, ale także kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju polskiego społeczeństwa.

Nasza fundacja powstała by wspierać kobiety inżynierki, poszerzać ich wiedzę oraz pogłębiac poczucie własnej wartości. Chcemy pomóc zrozumieć otaczający nas świat aby kobiety przestały się bać nowych wyzwań i z odwagą stawiały czoła życiu J